Regulamin Villa Antica & Villa Elizabeth

 

W trosce o zapewnienie Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu prosimy o zapoznanie się z jego treścią i przestrzeganie go.


Rozpoczęcie pobytu jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści tego regulaminu przez osobę najmującą pokój, zwaną dalej Gościem. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Villi Antica i Villi Elizabeth.

o Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości opłaty za jedną dobę w terminie 7 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak wpłaty zadatku może skutkować anulowaniem rezerwacji.

o W przypadku odwołania rezerwacji, wpłacony zadatek nie zostaje zwrócony, może zostać natomiast zaksięgowany na poczet innego, dostępnego terminu wybranego przez Gościa . W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Villa nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

o Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem (Ust. 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).

o Pokój wynajmowany jest na doby hotelowe. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego. Osoby niezameldowane w Villi mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 9:00 do godziny 22:00

o Villa zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.

o Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty uzdrowiskowej zgodnie z aktualnym cennikiem.

o Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa.

o Villa może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości , szkody na osobie Gościa, pracowników lub innych osób tam przebywających.

o Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę za pobyt.

o Dla dzieci do lat 3 pobyt jest bezpłatny, jeśli śpią na łóżku z rodzicami. Istnieje możliwość dostawienia łóżeczek turystycznych .

o Należność za pobyt winna być uregulowana najpóźniej w dzień przed wyjazdem.

o Villa zastrzega sobie prawo do zmiany rezerwowanego pokoju na inny w razie takiej konieczności.

o Villa ma obowiązek zapewnić Gościom: warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku, profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w naszej Villi

o Pokoje odświeżane są codziennie (oprócz niedziel i dni świątecznych) : opróżnienie kosza na śmieci i usunięcie rażących zabrudzeń .Na wyraźne życzenie Gościa pokój może zostać gruntownie posprzątany przy pobycie dłuższym niż 4 noce ,dotyczy to również wymiany ręczników. Pościel może również zostać zmieniona na życzenie Gościa po min. 7 dniach pobytu.

o Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz. Klucz można zostawić w Recepcji

o W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług lub reklamacji Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji

o Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Villi, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Villa zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe

o Osoby nieletnie powinny znajdować się na terenie Villi pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci. Korzystanie z placu zabaw, trampolin i ogradu jest na własną odpowiedzialność.

o Villa nie ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jej usług.

o Villa odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu hotelowego.

o Villa nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego,czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem.

o Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Villa przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres dwóch miesięcy,a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Villi. Artykuły spożywcze będą usunięte.

o Villa akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie obiektu za dodatkową opłatą. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie obiektu.

 

Całkowity zakaz palenia tytoniu, e-papierosów, gotowania w pokoach i grillowania na balkonach

o W Villach i ich otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i e-papierosów .Szkody powstałe wskutek bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania wyrobów tytoniowych na terenie obiektu ponosić będzie osoba paląca. Villa zastrzega sobie prawo do eksmisji Gości którzy naruszają zakaz palenia tytoniu i obciążenia ich kosztami dearomatyzacji pomieszczeń w wysokości 500zł.

o Ville wyposażone są w czujniki dymu , system przeciwpożarowy i alarmowy, w przypadku nieuzasadnionego uruchomienia któregokolwiek z ww. na Gościa zostanie nałożona kara w wysokości 500zł oraz całkowity koszt ewentualnej interwencji straży pożarnej.

o Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokojach oraz na balkonach do nich przynależących : urządzeń typu grill, grzałek elektrycznych ,grzejników, urządzeń gazowych i innych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju. Jeśli będą mieli Państwo ochotę urządzić grilla , zapraszamy do ogrodu Villi Antica.

o Villa zastrzega sobie prawo odmowienia dalszego pobytu osobom które naruszyly zakaz palenia.


 

o W najmowanych pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, itp.

o Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Villa Antica Aleksandra Girling z siedzibą przy ul.Zdrojowej 29,w Kudowie Zdroju dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Villi, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez obiekt. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

o Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie obiektu, i przeszkadzania, czy irytowania pozostałych Gości.

o Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w najmowanych pokojach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwa korzystania.

o W Villi obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

o Spożywanie posiłków odbywa się w Sali jadalnianej , w ustalonych godzinach. Śniadanie w formie bufetu jest dostępne w godzinach 8:00 – 10:00. Obowiązuje zakaz wynoszenia jedzenia z jadalni, Gość może zostać obciążony dodatkową opłatą w przypadku niedostosowania się.

o W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Villa może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań przedstawiciela Villi, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do natychmiastowego opuszczenia obiektuZASADY DOTYCZACE PLIKÓW COOKIE

Niniejsze zasady wyjaśniają sposób wykorzystywania w witrynie internetowej dostępnej pod adresem anticakudowa.pl plików Cookies. Jeśli użytkownik odwiedza witrynę internetową anticakudowa.pl a ustawienia jego przeglądarki zezwalają na korzystanie z plików cookies, anticakudowa.pl uznaje to za zgodę użytkownika na wykorzystywanie takich plików.

Pliki cookie to małe pliki wysyłane przez odwiedzane witryny internetowe do komputera użytkownika i przechowywane na tym komputerze. Pliki cookies przechowywane są w katalogu plików przeglądarki. Przy kolejnej wizycie w witrynie internetowej przeglądarka odczytuje plik cookies i przekazuje zawarte w nim informacje witrynie lub elementowi, który pierwotnie zamieścił dany plik cookies. Więcej informacji na temat tych technologii i ich działania można znaleźć między innymi na stronie wszystkoociasteczkach.pl. Wykorzystujemy pliki cookies na swoich domenach, by poprawić wrażenia użytkowników. W następnym rozdziale przedstawiono możliwości zarządzania plikami cookies przez użytkownika.

Dostępne dla użytkownika opcje zarządzania plikami cookies można znaleźć w przeglądarce. Za pośrednictwem przeglądarki można zarządzać plikami cookise odnoszącymi się do podstawowych funkcji, usprawniania działania strony, personalizacji reklam. Różne przeglądarki wykorzystują różne sposoby wyłączania obsługi plików cookies. Zwykle można je znaleźć w menu Narzędzia lub Opcje. Można także skorzystać z menu pomocy w przeglądarce. Poza zarządzaniem plikami cookies przeglądarki zazwyczaj umożliwiają użytkownikowi kontrolę podobnych plików, takich jak lokalne obiekty udostępnione, na przykład poprzez włączenie trybu prywatności w przeglądarce. Strona anticakudowa.pl wykorzystuje reklamowe pliki cookies zarządzane przez strony trzecie do promocji swoich produktów w witrynach internetowych portalu anticakudowa.pl i innych witrynach internetowych. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z niektórych reklamowych plików cookie zarządzanych przez witryny stron trzecich, takie jak, Google Analytics. Wyłączenie obsługi plików cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych części witryn internetowych anticakudowa.pl . W przypadku usunięcia plików cookies z przeglądarki konieczne może być ponowne zainstalowanie odrzuconych plików cookies