Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI VILLA ANTICA  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCHA. Administratorem danych osobowych jest działalność  gospodarcza pod nazwą VILLA ANTICA, numer NIP  8831690603, Regon: 022428689; tel. 74 866 15 15adres e-mail: antica@anticakudowa.pl, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  prowadzonej przez Ministra Rozwoju, (dalej Administrator danych osobowych). B.Administrator danych osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe, które są niezbędne do dokonania rezerwacji usługi hotelowej oraz wykonania usługi hotelowej. Administrator danych osobowych zbiera następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, numer dokumentu tożsamości, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail. C.Administrator danych osobowych nie zbiera danych wrażliwych. D.Dane dzieci takie jak imię, nazwisko, narodowość i data urodzenia zbierane są wyłącznie od ich rodziców lub opiekunów prawnych w celu ustalenia ich wieku i przysługujących im zniżek, oraz w celach statystycznych. Dane są zbierane podczas meldowania Gości w hotelu E. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych ( tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 922). F.Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe swoich klientów podczas:-procesu rezerwacji przez stronę internetową;-procesu rezerwacji drogą telefoniczną lub mailową;-meldowania gościa w hotelu;Dane osobowe Administrator danych osobowych pozyskuje również od partnerów z portali rezerwacyjnych (Booking.com, HRS, organizatorów imprez, itp. ), jeśli klient uprzednio wyraził odpowiednią zgodę. G.Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, jednak konieczne w celu wykonania rezerwacji pobytu i świadczenia usługi hotelowej, zgodnie z dyspozycją określoną w art. 23 pkt 1 ppkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych. ( tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 922). H.Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe w celu:-zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, w tym w szczególności do wystawienia faktury;-do realizacji umowy gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą;-dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. I.Administrator danych osobowych podejmuje właściwe środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w celu zapewnienia maksymalnej ochrony danych osobowych naszych klientów. J.Klientom w każdej chwili przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych. W tym celu należy przesłać prośbę na adres antica@anticakudowa.pl lub zgłosić taką prośbę telefonicznie na numer  512331768, jak również drogą pocztową na adres: Villa Antica ul. Zdrojowa 29 57-350 Kudowa Zdrój.POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW „COOKIES”Informujemy, że Aleksandra Girling prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Villa Antica z siedzibą w Kudowa Zdrój (dalej Usługodawca) wykorzystuje w serwisie  www.anticakudowa.pl( dalej „Serwis”) pliki cookies.A. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,  które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej,  z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. B.Pliki cookies wykorzystywane są w celu:-dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;-tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;-udostępnienie danych stronom trzecim oraz przekierowanie użytkowników Serwisów stron trzecich w tym serwisów społecznościowych. W stosowanych przez Usługodawcę plikach cookies nie są zapisywane żadne dane osobowe Użytkowników Serwisu. C.Użytkownik, który po raz pierwszy odwiedza Serwis, jest proszony o wyrażenie zgody na instalację plików cookies, które są aktywowane  wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody przez Użytkownika. Ten proces jest realizowany z pomocą wyświetlanego na stronie głównej Stron internetowych firmy Villa Antica banera, zgodnie z treścią którego dalsze przeglądanie danej strony jest różnoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na zainstalowanie plików cookies w jego urządzeniu. Taką zgodę Użytkownik może w każdej chwili wycofać, poprzez zmianę ustawień  przeglądarki pozwalającą na zablokowanie zapisywania plików cookies, bez ponoszenia kosztów innych niż koszty transmisji według taryf standardowych. W przeglądarce Użytkownik może ustawić, że zapisywanie plików cookies akceptowane jest wyłącznie po wyrażeniu przez niego zgody i jest skuteczne tylko na tym komputerze i dla tej przeglądarki, w których dokonano odpowiednich ustawień. D.Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). E.Użytkownik może zmienić warunki przechowywania lub otrzymywania plików cookie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej: https://pomoc.home.pl/bazawiedzy/jakwlaczyclubwylaczycobslugeplikowcookieswprzegladarce/F.Na stronach Usługodawcy stosuje się tak zwane „wtyczki społecznościowe” serwisu społecznościowego Facebook. Wtyczki społecznościowe rozpoznać można po logo, które  zamieszczone jest na stronach Facebook.com.pl Po wywołaniu strony witryny internetowej zawierającej takie wtyczki społecznościowe, zostaje ustanowiony bezpośredni link do serwera Facebook. Będą one przekazywać obraz wtyczki widoczny dla Użytkownika i związane z nim funkcje bezpośrednio do jego przeglądarki, która zintegruje je na stronie internetowej Usługodawcy. Jeśli w danym momencie Użytkownik będzie zalogowany do internetowego portalu społecznościowego przy pomocy nazwy użytkownika i hasła, informacja, że odwiedza stronę Usługodawcy zostanie przesłana do tego portalu, gdzie zostanie ona przypisana do Państwa konta użytkownika.  POSTANOWIENIA KOŃCOWEA. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Polityki Prywatności. B.Zmiany Polityki Prywatności nie mogą naruszać praw nabytych przez Usługobiorców do chwili zmiany Regulaminu.C.Informacja o zmianie Polityki Prywatności zostanie opublikowana na stronie www i w wersji papierowej dostępnej w recepcji.D.Poinformowanie o zmianie Polityki nastąpi nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Polityki Prywatności.E.Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności prosimy kierować na adres: antica@anticakudowa.pl