Regulamin Villa Antica

W trosce o zapewnienie Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu prosimy o zapoznanie się z jego treścią i przestrzeganie go. Rozpoczęcie pobytu jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści tego regulaminu przez osobę najmującą pokój, zwaną dalej Gościem. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Villi Antica.

o Oferty nie są gwarancją rezerwacji- wymaga ona potwierdzenia przez Gościa telefonicznie bądź drogą mailową. Do dokonania rezerwacji wymagane są imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail, na które zostanie wysłane przez nas potwierdzenie rezerwacji (Państwa dane będą wykorzystane tylko i wyłącznie do dokonania rezerwacji)

o Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana wpłata zadatku. Brak wpłaty zadatku może skutkować anulowaniem rezerwacji. Zadatek może być przeniesiony na inny termin jeżeli gość poinformował recepcję pisemnie przynajmniej 7 dni przed przyjazdem o zmianie terminu. 

- Należność za pobyt winna być uregulowana w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji pokoju.

o W przypadku odwołania rezerwacji, wpłacony zadatek nie zostaje zwrócony, może zostać natomiast zaksięgowany na poczet innego, dostępnego terminu wybranego przez Gościa jeżeli gość poinformował nas drogą pisemną przynajmniej 7 dni przed przyjazdem. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Villa nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym przez Państwa terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.

o Rezerwacje grupowe (czyli minimum 25 osób) mają miano gwarantowanych gdy wpłacony zostanie zadatek w wysokości 30% kosztu od osoby w ustalonym terminie.  Oferowane ceny obowiązują ustaloną liczbę uczestników a zmniejszenie tej liczby poniżej 25 osób spowoduje obciążeniem kosztu pobytu według standardowego cennika na dany okres. Zamawiający może dokonać bezkosztowej anulacji do 14 dni przed przyjazdem.
Anulacja grupy lub zmiejszenie liczby uczestników do 7 dni przed przyjazdem będzie obciążona 50% od
pełnego kosztu pobytu od osoby. Anulacja grupy lub zmniejszenie liczby uczestników na 7 dni przed przyjazdem obciążona będzie 75% kosztu pobytu od osoby.

o Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem (Ust. 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).

o Pokój wynajmowany jest na doby hotelowe. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego. Osoby niezameldowane w Villi mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 9:00 do godziny 22:00

o Villa zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.

o Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty uzdrowiskowej zgodnie z aktualnym cennikiem.

o Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa.

o Villa może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości , szkody na osobie Gościa, pracowników lub innych osób tam przebywających.

o Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę za pobyt.

o Dla dzieci do lat 3 pobyt jest bezpłatny, jeśli śpią na łóżku z rodzicami i pobyt został zarezerwowany bezpośrednio (czyli nie przez portale typu Booking - tam wszystkie osoby są płatne). Istnieje możliwość dostawienia łóżeczek turystycznych. 

• Nie oferujemy pobytów ze zwierzętami. Jeżeli gość przyjedzie z pupilem, Villa odmówi pobytu.

o Należność za pobyt winna być uregulowana najpóźniej w dzień przyjazdu.

o Villa zastrzega sobie prawo do zmiany rezerwowanego pokoju na inny w razie takiej konieczności.

o Villa ma obowiązek zapewnić Gościom: warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku, profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w naszej Villi

o Pokoje odświeżane są na życzenie gości (oprócz niedziel i dni świątecznych) : opróżnienie kosza na śmieci i usunięcie rażących zabrudzeń. Na wyraźne życzenie Gościa pokój może zostać gruntownie posprzątany przy pobycie dłuższym niż 4 noce ,dotyczy to również wymiany ręczników. Pościel może również zostać zmieniona na życzenie Gościa po min. 7 dniach pobytu.

o Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz. Klucz można zostawić w Recepcji.

o W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług lub reklamacji Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji.

o Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Villi, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Villa zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.

o Osoby nieletnie powinny znajdować się na terenie Villi pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci. Korzystanie z placu zabaw, trampolin i ogrodu jest na własną odpowiedzialność.

o Obiekty są monitorowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa personelowi, gościom oraz ochrony mienia Villi. Monitorowane są części wspólne obiektów czyli: parkingi, ogrody, recepcja, korytarze, restauracja, bar, śniadalnie, bilardowa. Podanie przez Gości danych jest dobrowolne , jednak konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości zrealizowania przez nas świadczenia usług , a co za tym idzie brak możliwości przebywania przez Gości na naszym na terenie.
o Villa nie ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jej usług.

o Villa odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu hotelowego.

o Villa nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem.

o Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Villa przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres dwóch miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Villi. Artykuły spożywcze będą usunięte.

o Villa akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie obiektu za dodatkową opłatą. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie obiektu.

Całkowity zakaz palenia tytoniu, e-papierosów, gotowania w pokojach i grillowania na balkonach o W Villli i ich otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i e-papierosów .Szkody powstałe wskutek bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania wyrobów tytoniowych na terenie obiektu ponosić będzie osoba paląca. Villa zastrzega sobie prawo do eksmisji Gości którzy naruszają zakaz palenia tytoniu i obciążenia ich kosztami dearomatyzacji pomieszczeń w wysokości 500zł. o Ville wyposażone są w czujniki dymu , system przeciwpożarowy i alarmowy, w przypadku nieuzasadnionego uruchomienia któregokolwiek z ww. na Gościa zostanie nałożona kara w wysokości 500zł oraz całkowity koszt ewentualnej interwencji straży pożarnej. o Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokojach oraz na balkonach do nich przynależących : urządzeń typu grill, grzałek elektrycznych ,grzejników, urządzeń gazowych i innych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju. Jeśli będą mieli Państwo ochotę urządzić grilla , zapraszamy do ogrodu . o Villa zastrzega sobie prawo odmówienia  dalszego pobytu osobom które naruszyły zakaz palenia.   

o W najmowanych pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, itp.

o Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Villa Antica Aleksandra Girling z siedzibą przy ul. Zdrojowej 29,w Kudowie Zdroju dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Villi, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez obiekt. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

o Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie obiektu, i przeszkadzania, czy irytowania pozostałych Gości.

o Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w najmowanych pokojach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwa korzystania.

o W Villi obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

o Spożywanie posiłków odbywa się w Sali jadalnianej , w ustalonych godzinach. Śniadanie w formie bufetu jest dostępne w godzinach 8:00 – 10:00. Obowiązuje zakaz wynoszenia jedzenia z jadalni, Gość może zostać obciążony dodatkową opłatą w przypadku niedostosowania się.

o W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Villa może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań przedstawiciela Villi, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do natychmiastowego opuszczenia obiektu .

o W przypadkach gdy Villa zgodzi sie na zwrot zadatku, zostanie on zwrócony w ciągu 60 dni roboczych od dnia podania danych bankowych na które ten zadatek ma byc zwrócony.

o Villa zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany opublikowane będą od razu na stronie internetwej www. anticakudowa.plREGULAMIN BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW NA TERENIE VILLI ANTICA

1.Właścicielem placu i znajdujących się na jego terenie urządzeń jest Villa Antica.

2.Plac jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi dzieci od 3 do 6 lat pod opieką dorosłych

3. Dzieci na terenie placu mogą przebywać wyłącznie pod opieką rodziców (opiekunów), ponoszących pełną odpowiedzialność za dziecko.

4.Urządzenia zabawowe należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem, przy zastosowaniu się do zaleceń opiekuna.

5.Na terenie placu zabaw obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia.

6.Gra w mini golfa może odbywać się na wyznaczonej, części terenu placu zabaw.

7.Na terenie placu zakazuje się: niszczenia urządzeń zabawowych, zaśmiecania terenu, niszczenia zieleni, wprowadzania zwierząt.

8.Korzystanie z placu i urządzeń przez osoby postronne możliwe jest wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej i po uprzednim uzgodnieniu z właścicielem placówki.

9.Plac zabaw podlega okresowo konserwacji.

10.Wszelkie uszkodzenia urządzeń i inne nieprawidłowości należy bezzwłocznie zgłaszać w recepcji Villi Antica.

11.Właściciel nie odpowiada za wypadki osób, które korzystają z palcu zabaw bez jego zgody oraz osoby niestosujące się do regulaminu.

12.Na plac zabaw może być wnoszony dodatkowy sprzęt sportowy oraz zabawki – za bezpieczeństwo zabaw oraz za sprzęt odpowiadają

rodzice, opiekunowie.

13.W razie zaistnienia wypadku należy niezwłocznie udzielić pierwszej pomocy lub wezwać pomoc.

14.Za rzeczy pozostawione na terenie ogrodu, placu zabaw oraz

obok wejścia do budynku, Villa Antica nie ponosi odpowiedzialności.

15.Przed skorzystaniem z trampoliny należy obowiązkowo zapoznać się z osobnym regulaminem dotyczącym bezpiecznego korzystania.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TRAMPOLINY

1.    Trampolina jest własnością PRYWATNĄ , korzystanie wyłącznie na własną odpowiedzialność pod opieką osoby dorosłej;

2.    Trampolina przeznaczona jest dla dzieci od 3 do 12lat;

3.    Zezwala się na korzystanie z trampoliny wyłącznie na boso lub w skarpetkach;

4.    Podczas skoków na trampolinie nie wolno mieć okularów i szkieł kontaktowych;

5.    Przed wejściem na trampolinę należy pozbyć się wszelkich niebezpiecznych przedmiotów, toreb, plecaków, kluczy, biżuterii, kolczyków, itp.;

6.    Korzystanie z trampoliny jest możliwe tylko przez dwie osoby jednocześnie;

7.    Zabrania się wchodzenia na trampolinę więcej niż dwojgu dzieciom jednocześnie;

8.    Nie wolno wnosić żadnych posiłków i napoi na trampolinę (grozi to zadławieniem!);

9.    Nie wolno wykonywać niekontrolowanych, niebezpiecznych skoków np.: „koziołków”, szpagatów, leżenia na siatce trampoliny, trzymania samych stóp na siatce podczas skoków;

10.Zabrania się wnoszenia na trampolinę zabawek i innych przedmiotów;

11.  Podczas skoków przedmioty mogą przyczynić się do skręcenia stóp lub złamań kończyn.

NIEPRZESTRZEGANIE ZASAD NA ODPOWIEDZIALNOŚĆ RODZICÓW BĄDŹ OPIEKUNÓW!
NALEŻY BEZWZGLĘDNIE STOSOWAĆ SIĘ DO WSZYSTKICH ZALECEŃ!
 Trampolina każdego dnia jest sprawdzana pod względem bezpieczeństwa, szczególną uwagę należy zwrócić czy na polu przeznaczonym do skoków nie znajdują się żadne przedmioty, a pole trampoliny nie jest uszkodzone. O każdym defekcie należy niezwłocznie powiadomić personel. Należy stosować się do wskazówek znajdujących się w tym regulaminie.

WŁAŚCICIEL PLACU I URZĄDZEŃ NA NIM SIĘ ZNAJDUJĄCYCH NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE SZKODY WYNIKŁE Z NIEPRZESTRZEGANIA ZASAD REGULAMINU

POLITYKA PRYWATNOŚCI  - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

VILLA ANTICA  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

A. Administratorem danych osobowych jest VILLA ANTICA numer NIP  8831690603, Regon: 022428689; tel. 74 866 15 15adres e-mail: antica@anticakudowa.pl, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  prowadzonej przez Ministra Rozwoju, (dalej Administrator danych osobowych).

B.

Administrator danych osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe, które są niezbędne do dokonania rezerwacji usługi hotelowej oraz wykonania usługi hotelowej. Administrator danych osobowych zbiera następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, numer dokumentu tożsamości, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail. Dodatkowo Administrator danych zbiera dane potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej takiej jak na przykład faktury. 

C.

Administrator danych osobowych nie zbiera danych wrażliwych.

D.

Dane dzieci takie jak imię, nazwisko, narodowość i data urodzenia zbierane są wyłącznie od ich rodziców lub opiekunów prawnych w celu ustalenia ich wieku i przysługujących im zniżek, oraz w celach statystycznych. Dane są zbierane podczas meldowania Gości w hotelu

E.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych ( tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 922).

F.

Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe swoich klientów podczas:

-procesu rezerwacji przez stronę internetową;

-procesu rezerwacji drogą telefoniczną lub mailową;

-meldowania gościa w hotelu;

-monitoringu

-rekrutacji

-procesów kadrowych

- sprzedaży i kupna

Dane osobowe Administrator danych osobowych pozyskuje również od partnerów z portali rezerwacyjnych (Booking.com, HRS, organizatorów imprez, itp. ), jeśli klient uprzednio wyraził odpowiednią zgodę. 


Obiekty są monitorowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa personelowi, gościom oraz ochrony mienia Villi. Monitorowane są części wspólne obiektów czyli: parkingi, ogrody, recepcja, korytarze, restauracja, bar, śniadalnie, bilardowa. Podanie przez Gości danych jest dobrowolne , jednak konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości zrealizowania przez nas świadczenia usług , a co za tym idzie brak możliwości przebywania przez Gości na naszym na terenie.


G.

Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, jednak konieczne w celu wykonania rezerwacji pobytu i świadczenia usługi hotelowej, zgodnie z dyspozycją określoną w art. 23 pkt 1 ppkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych. ( tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 922).

H.

Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe w celu:

-zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, w tym w szczególności do wystawienia faktury;

-do realizacji umowy gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą;

-dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

-zrealizowania kupna bądź sprzedaży potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

I.

Administrator danych osobowych podejmuje właściwe środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w celu zapewnienia maksymalnej ochrony danych osobowych naszych klientów.

J.

Klientom w każdej chwili przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych. W tym celu należy przesłać prośbę na adres antica@anticakudowa.pl lub zgłosić taką prośbę telefonicznie na numer  512331768, jak również drogą pocztową na adres: Villa Antica ul. Zdrojowa 29 57-350 Kudowa Zdrój.

POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW „COOKIES”

Informujemy, że Villa Antica z siedzibą w Kudowa Zdrój (dalej Usługodawca) wykorzystuje w serwisie  www.anticakudowa.pl( dalej „Serwis”) pliki cookies.

A.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,  które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej,  z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

B.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

-dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

-tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

-udostępnienie danych stronom trzecim oraz przekierowanie użytkowników Serwisów stron trzecich w tym serwisów społecznościowych. W stosowanych przez Usługodawcę plikach cookies nie są zapisywane żadne dane osobowe Użytkowników Serwisu.

C.

Użytkownik, który po raz pierwszy odwiedza Serwis, jest proszony o wyrażenie zgody na instalację plików cookies, które są aktywowane  wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody przez Użytkownika. Ten proces jest realizowany z pomocą wyświetlanego na stronie głównej Stron internetowych firmy Villa Antica banera, zgodnie z treścią którego dalsze przeglądanie danej strony jest różnoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na zainstalowanie plików cookies w jego urządzeniu. Taką zgodę Użytkownik może w każdej chwili wycofać, poprzez zmianę ustawień  przeglądarki pozwalającą na zablokowanie zapisywania plików cookies, bez ponoszenia kosztów innych niż koszty transmisji według taryf standardowych. W przeglądarce Użytkownik może ustawić, że zapisywanie plików cookies akceptowane jest wyłącznie po wyrażeniu przez niego zgody i jest skuteczne tylko na tym komputerze i dla tej przeglądarki, w których dokonano odpowiednich ustawień.

D.

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
E.

Użytkownik może zmienić warunki przechowywania lub otrzymywania plików cookie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej: https://pomoc.home.pl/bazawiedzy/jakwlaczyclubwylaczycobslugeplikowcookieswprzegladarce/
F.

Na stronach Usługodawcy stosuje się tak zwane „wtyczki społecznościowe” serwisu społecznościowego Facebook. Wtyczki społecznościowe rozpoznać można po logo, które  zamieszczone jest na stronach Facebook.com.pl

Po wywołaniu strony witryny internetowej zawierającej takie wtyczki społecznościowe, zostaje ustanowiony bezpośredni link do serwera Facebook. Będą one przekazywać obraz wtyczki widoczny dla Użytkownika i związane z nim funkcje bezpośrednio do jego przeglądarki, która zintegruje je na stronie internetowej Usługodawcy. Jeśli w danym momencie Użytkownik będzie zalogowany do internetowego portalu społecznościowego przy pomocy nazwy użytkownika i hasła, informacja, że odwiedza stronę Usługodawcy zostanie przesłana do tego portalu, gdzie zostanie ona przypisana do Państwa konta użytkownika.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

A.

Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Polityki Prywatności.

B.

Zmiany

Polityki Prywatności nie mogą naruszać praw nabytych przez Usługobiorców do chwili zmiany Regulaminu.

C.

Informacja o zmianie Polityki Prywatności zostanie opublikowana na stronie www i w wersji papierowej dostępnej w recepcji.

D.

Poinformowanie o zmianie Polityki nastąpi nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Polityki Prywatności.

E.

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności prosimy kierować na adres: antica@anticakudowa.pl


TELEFONY ALARMOWE:

POLICJA – 997

POGOTOWIE - 999

STRAŻ POŻARNA – 998

                                                                                                                              Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu !
                                                                                                Zespół Villi Antica